Trykksaker og logo

Dyrlege Jannicke Dahl har klinikken sin på Skreia. Vi bisto med ny logo, visittkort og flyer.

Vi satte også layout på kvitteringsblokk som ble produserte med nummerering og gjenpart.