Trykksaker og logo.

Dyrlege Jannicke Dahl har klinikken sin på Skreia, jeg bisto med ny logo, visittkort og flyer.

Det ble også produsert kvitteringsblokk med nummerering og gjenpart.