Magasinet Natur & Friluftsliv har to utgivelser i året

Romeriksåsene er et attraktivt område for friluftsliv og trening gjennom alle årstider. Magasinet skriver artikler med mål om å øke interessen samt inspirere til å bruke marka enda mer. 

Ønsker din bedrift, lag eller forening å annonsere i magasinet så er det fullt mulig. Les mer på nettsiden www.naturogfriluftsliv.no som Meisen Grafisk har satt opp.