En gjennomtenkt og godt designet nettside kan utgjøre “det lille ekstra” for å oppnå suksess

Gode nettsider kjennetegnes bland annet ved at de vedlikeholdes over tid, og at de er tilpasses nye oppgaver og brukerbehov.

  • For god synlighet i Google søkemotoroptimaliseres nettsidene
  • Vi kan legge inn og drifte Google Analytics som viser brukeradferd
  • Kravene til universell utforming ivaretas

Når nettsiden er ferdigstilt setter vi opp en vedlikeholdsavtale for innhold og teknisk løsning.

En nettside skal oppfylle bedriftens målsetting og brukerens forventninger og brukerbehov.