Medlemsblad med godt innhold

Meisen Grafisk er layoutansvarlig for medlemsbladet Spina. Redaksjonen produserer mye godt og informativt innhold som er verdsatt av medlemmer og andre lesere.

Det er noe eget med det å motta en trykksak i posten og glede seg til avkoblende lesestunder.